הרישום וההצטרפות  לאתר ומסירת פרטים אישיים נעשית על דעת הלקוח ועל פי שיקול דעתו ועל פי הסכמתו יובהר כי אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.

 השימוש באתר מגיל 18 בלבד במידה ואת מתחת אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, במידה וביצעת החברה תראה את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

החברה מתחייבת כי לא תעביר פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי ללא הרשאתו של אותו משתמש מראש ובכתב, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין כדי למנוע שימוש לרעה.

החברה עושה את מירב המאמצים בכדי לשמור על פרטיות הלקוח ומאבטחת את האתר בתקן PCI  במקרים שלא בשליטתנו או מכוח עליון החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם בשל פגיעה בסודיות המשתמש

רישום הלקוח באתר החברה מהווה הסכמה ואישור הלקוח לקבל מסרונים ,אימיילים, פקסים דואר או באמצעות הטלפון הקווי או הנייד. ניתן להסיר את הלקוח מרשימת הדיוור ע”י שליחת מייל לשירות לקוחות.

במהלך השימוש באתר.  COOKIES המידע ייאסף באמצעות שימוש ב

המידע ישמר במאגרי המידע של החברה וישמש לצרכים סטטיסטיים ולהתאמת הגלישה לצורכי לקוח.

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת מעת את מדיניות הפרטיות.